Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Personel Alım Sınavına İlişkin Mazeretlilerin Kabul Listesi
  08.06.2023

  T.C. 
  ADALET BAKANLIĞI
  Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
  Adalet Komisyonu Başkanlığı 


  - D U Y U R U -

              01.06.2023 tarihinde Malatya Adliyesinin internet sayfasında yayımlanan sözleşmeli zabıt katipliği uygulama sınavlarına başvuruları kabul edilerek 09.06.2023 Saat : 09.00 Malatya Adliyesi Ceza Mahkemeleri Ek Binasında klavye uygulama sınavına girmeye hak kazanan, ancak aynı tarihte farklı il ve ünvanda sınava girecek olmaları sebebiyle sınav tarihlerinin ertelenmesini talep eden aşağıda isimleri yazılı adayların mazeretleri Başkanlığımızca kabul edilmiş olup, sınav tarihi tabloda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.
              İsimleri yazılı adayların belirtilen yer ve tarihte kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

  Adres

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya-Kayseri Yolu 8. Km Gezer Mevkii İkizce Mah. Yeşilyurt/MALATYA

  Telefon

  (0422) 324 90 40

  E-Posta

  malatyacbsisaretadalet.gov.tr