Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Malatya Adliyesi 2022 Sözleşmeli İcra Katipliği Personel Alımı Nihai Başarı Listesi
  15.09.2022

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  MALATYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
   
  İ      L     A     N

                                                                                                      (Sözleşmeli İcra Katipliği Alımı Nihai Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru)
   
             Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli İcra Katibi istihdamı sınav ilanına istinaden Malatya Adliyesinde çalıştırılmak üzere  01/03/2022 tarihinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak uygulamalı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan, Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınava ilişkin sonuçlar ilan ekinde liste olarak açıklanmış olup,
            Listede –BAŞARILI/ASIL olarak kazandıkları belirtilen adayların  aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir. 
               Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.
   
      İSTENİLEN BELGELER 
   
  - Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - Daktilo veya bilgisayar sertifikası (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

  - İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

  - Kimlik Fotokopisi

  - Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

  - Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

  - Mal bildirimi (EK-2),

  - Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

  - Sağlık Beyan Formu (EK-4),

  - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

  - Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

  - Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

      İstenilen belgelerin 23/09/2022 günü mesai bitimine kadar Malatya Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine (2. Kat) bizzat teslim edilmesi veya 21.09.2022 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (Evraklarını Acil Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)

      İlanen Duyurulur. 15/09/2022

   “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”
               
  !!!NOT : Adayların "Ad" veya "Soyadları" birden fazla olması halinde BİTİŞİK YAZMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi halde sorgulama yapılamayacaktır.

               İLGİLİLERE BU KONUDA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI İLANIN TEBLİĞ YERİNE SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. 15/09/2022

  *** SINAV KOMİSYONU ***

  TCKİMLİKNO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya-Kayseri Yolu 8. Km Gezer Mevkii İkizce Mah. Yeşilyurt/MALATYA

  Telefon

  (0422) 324 90 40

  E-Posta

  malatyacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu