Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu - 2023 Yılı Tercüman Bilirkişi Kesinleşenler Listesi
  06.01.2023

  T.C.
  MALATYA
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI  


  İ   L    N

               5 MART 2013 TARİH VE 28578 SAYILI RESMİ GAZETE YAYINLANAN "CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GEREĞİNCE MALATYA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONUNCA 2023 YILI İÇİN KESİNLEŞEN TERCÜMAN BİLİRKİŞİ LİSTESİ

            2023 YILI İÇİN MALATYA MERKEZ VE MÜLHAKAT ADLİYELERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE CEZA MAHKEMELERİNDE YÖNETMELİK GEREĞİNCE YEMİNLERİ YAPTIRILARAK KESİNLEŞEN TERCÜMAN BİLİRKİŞİ İSİM LİSTESİDİR. 06.01.2023

          

                                  Müzeyyen YILDIRIMOĞLU                        Mehmet BADEM                              Hasan ASLAN

                                Adalet Komisyonu Başkanı                 Cumhuriyet Başsavcısı V.                    Malatya Hakimi

                                                     e-imzalıdır                                        e-imzalıdır                                      e-imzalıdır       

  Adres

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya-Kayseri Yolu 8. Km Gezer Mevkii İkizce Mah. Yeşilyurt/MALATYA

  Telefon

  (0422) 324 90 40

  E-Posta

  malatyacbsisaretadalet.gov.tr