Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu - 2022 Yılı Başvurusu Kabul edilen Tercüman Bilirkişi Listesi
  03.12.2021

  T.C.

  ADALET BAKANLIĞI

  Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

  Adalet Komisyonu Başkanlığı

   

  D U Y U R U

   

  - 2022 Yılı Tercüman Bilirkişiliğine başvuruda bulunan Bilirkişilerden, talepleri kabul edilenlere dair Başkanlığımızca tanzim edilen liste aşağıda yayımlanmış olup, bilgilerinde yanlış ve eksiklik olanların en geç 01 Aralık 2021 gününe kadar Başkanlığımıza müracaat ederek yanlışlığı düzeltmeleri gerekmektedir.

  - Listeye kabul edilen Tercüman Bilirkişilere 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00 de Malatya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda Yemin Yaptırılacaktır.

  - Yemine katılacak olan Bilirkişilerin Yemin günü nüfus cüzdanları ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.

  - Listeye kabul edilen Bilirkişilerden Yemine katılmayanlar listeden çıkartılacaktır.

  -2022 Yılı Tercüman Bilirkişi başvurusu yapıp kabul edilen tercüman bilirkişilerin T.C Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak bilgilerini kontrol etmesi gerekmektedir.

  İş bu ilan ilgililere tebliğ mahiyetindedir. Ayrıca posta ile tebliğ yapılmayacaktır.

  Bilgi edinilmesi rica olunur. 25.11.2021

   

  -2022 Yılı Başvurusu Kabul edilen Tercüman Bilirkişi Listesi

  5 MART 2013 TARİH VE 28578 SAYILI RESMİ GAZETE YAYINLANAN "CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GEREĞİNCE MALATYA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONUNCA 2021 YILI İÇİN BAŞVURUDA BULUNANLARA AİT TERCÜMAN BİLİRKİŞİ LİSTESİ

   

  TCKİMLİKNO
  DOĞUMTARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Malatya-Kayseri Yolu 8. Km Gezer Mevkii İkizce Mah. Yeşilyurt/MALATYA

  Telefon

  (0422) 324 90 40

  E-Posta

  malatyacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu